Veritabanındaki Aynı Olan Kayıtları Bir Defa Göstermek

Veritabanındaki kayıtlarımız bazen birden fazla olarak tekrar edebilir. Örneğin isimler diye bir tablomuz olsun ve içerisindeki kayıt şu şekilde olsun.

[ad#orta]

id——ad

1——-ahmet

2——-mehmet

3——-ali

4——-ahmet

5——-mehmet

İşte bu şekildeki bir tabloyu çağırdığımızda ahmet ve mehmet iki defa yazacaktır. Bunu göstermek istemiyorsak isimleri gruplamamız gerekecektir. Bunu SQL komutlarını kullanarak yapacağım.
SQL Kodu

SELECT * FROM isimler GROUP BY ad

Php Kodu

$sorgu = mysql_query("SELECT * FROM isimler GROUP BY ad");

Bu şekilde kodumuzu düzelttiğimizde çıktımız

ahmet

mehmet

ali

şeklinde olacaktır.

Leave a Reply