Statusbar (Durum Çubuğu)’da Tarih ve Saat Gösterme

Statusbar (Durum Çubuğu)’da Tarih ve Saat Gösterme olayını yapmak istersek Javascript kodlarından faydalanmamız gerekecektir. body tagının onload olayına şu kodu yazdğımızda yani kodlardaki ilk satır gibi (onLoad=”runClock()” ) body tagımızı düzeltirsek ve script kodlarımızı eklersek istediğimizi elde edeceğiz.

[ad#orta]

<body onLoad="runClock()">
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
 
function runClock() {
theTime = window.setTimeout("runClock()", 1000);
var today = new Date();
var display= today.toLocaleString();
status=display;
}
 
</SCRIPT>

Leave a Reply