PHP Verileri Sondan Başa Doğru Nasıl Çekerim?

$sor=mysql_query("SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY sira_sart_sutunu DSc");

ASC : Sondan başa doğru sıralanacağını ifade eden SQL cümlesi
sira_sart_sutunu: Hangi kritere göre sıralama yapacağı bu sütunun adıyla belitirlir.

Örneğin:

[ad#orta]

Tablo adı ogrenciler olan ve ogr_no’ya göre verileri çeken bir sorun buna örnek olabilir. Öğrencilerin numarasına göre veri çekimi yapılır. 3 Ayşe-2 Veli-1 Ali gibi…

Leave a Reply