Php ve Mysql ile Veritabanından Rastgele (Random) Veri Çekmek

Veritabanımızda tablomuz adında bir tablo olduğunu ve içinde de veri adlı bir alanımız olduğunu varsayalım ve kodlarımızı aşağıdaki gibi yazalım. Gerekli açıklamalar kodlarımızda mevcuttur.

[ad#orta]

<?php
//SQL Deyimimiz
$sql_soz = "SELECT * FROM tablomuz ORDER BY RAND() LIMIT 1";
//Sorgu 
$sorgu = mysql_query($sql_soz);
$cek = mysql_fetch_array($sorgu);
//Veri'nin ekrana yazdırılması
echo $soz['veri'];
?>

Leave a Reply