Php ve JavaScript Kullanarak Referer (Referans) Gizleme

Sayfanızdan başka bir yere gönderirken kullanıcıları referans gizlemek isterseniz yani referer vermek istemiyorsanız şu kodu yani locationu kullanarak halledebilirsiniz. Çünkü location referer bilgisi vermiyor.

[ad#orta]

echo "<script>location.href=\"$adres\"</script>";  
//veya php deki 
header("location: $cek[adres]");

Leave a Reply