Php İle Upload Ettiğimiz Resimleri Gösterme

Php ile bir resim upload kodumuz var diyelim resimleri upload ediyoruz fakat bu resimleri nasıl sergileyeceğiz. Mutlaka bu gerekir öyle değil mi.O zaman upload ederkenki bilgileri çekip klasördeki resimleri bir while döngüsü ile listersek gösterme işlemi tamam olacaktır.

[ad#orta]

<?php
//reism upload edilirken
$resim_adi = basename($_FILES["dosya"]["name"]);
$tablo = "insert into kari (resimadi) values ('$resim_adi')";
$sorgu = mysql_query($tablo);
 
//resim gösterme aşaması
$tablo= "select * from kari";
$sorgu = mysql_query ($tablo);
while ($oku=@mysql_fetch_row ($sorgu)) {
$resim_adi= $oku[1]
$yorum = $oku[2];
 
?>
<table width="165" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center">
<td width="34" class="nextPrevious"></td>
<td width="131" class="nextPrevious"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><img src="Resimler/<? echo $resim_adi ?>"/></td>
<td>*<? echo $yorum ?></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>&nbsp;</td>
<td height="18">&nbsp;</td>
</tr>
<?php
} 
?>
</table>

Leave a Reply