Php İle .txt Dosya İçerisinde Belirli Alanı Okuma

Elimizde dosya.txt uzantılı bir dosya olsun ve içerisinde şu yazıların olduğunu farz edelim. Bu dosyamızda [baslik][/baslik] arasındaki yeri alalım diyelim.
dosya.txt

Bu bir txt dosyadır.
[baslik]Başlık buraya gelecek[/baslik]
Yazılar buradadır.

Php kodlarımız

<?php
  $dosya="dosya.txt";
  $fp=fopen($dosya,"r");
  while (!feof($fp)) $dosya .= fgets($fp, 128);
  $bas="\[baslik]";
  $son="\[/baslik]";
  $alinan = eregi("$bas(.*)$son", $dosya, $title);
  $baslik=$title[1];
  echo $baslik;
?>

Leave a Reply