Php İle SEO’ya Uygun Link Hazırlama Fonkisyonu

Php İle SEO’ya Uygun Link Hazırlama Fonkisyonu
Artık php olsun veya ne olursa olsun yani programlama iş olunca türkçe karakterler hayır diyoruz ve bunları kabul edilen formatlara çevirmek için eledn geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte SEO için link yapma fonksiyonu.

<?php
function kucult($text){ 
$search = array ('@Ğ@', 
'@Ü@', 
'@Ş@', 
'@I@', 
'@İ@', 
'@Ö@', 
'@Ç@'); 
 
$replace = array ('ğ', 
'ü', 
'ş', 
'ı', 
'i', 
'ö', 
'ç'); 
$text = preg_replace($search, $replace, $text); 
$text = strtolower($text); 
return($text); 
} 
 
function seo_cevir($str) 
{ 
  $str = kucult($str); 
 
  $turkce[0] = '/ö/'; 
  $turkce[1] = '/ç/'; 
  $turkce[2] = '/ş/'; 
  $turkce[3] = '/ğ/'; 
  $turkce[4] = '/ü/'; 
  $turkce[5] = '/ı/'; 
  $turkce[6] = '/é/'; 
  $turkce[7] = '/à/'; 
  $turkce[8] = '/ã/'; 
  $turkce[9] = '/â/'; 
  $turkce[10] = '/ù/'; 
  $turkce[11] = '/û/'; 
  $turkce[12] = '/ì/'; 
  $turkce[13] = '/î/'; 
  $turkce[14] = '/ò/'; 
  $turkce[15] = '/õ/'; 
  $turkce[16] = '/ô/'; 
  $turkce[17] = '/ß/'; 
  $turkce[18] = '/è/'; 
  $turkce[19] = '/ê/'; 
 
  $turkceCevir[0] = 'o'; 
  $turkceCevir[1] = 'c'; 
  $turkceCevir[2] = 's'; 
  $turkceCevir[3] = 'g'; 
  $turkceCevir[4] = 'u'; 
  $turkceCevir[5] = 'i'; 
  $turkceCevir[6] = 'e'; 
  $turkceCevir[7] = 'a'; 
  $turkceCevir[8] = 'a'; 
  $turkceCevir[9] = 'a'; 
  $turkceCevir[10] = 'u'; 
  $turkceCevir[11] = 'u'; 
  $turkceCevir[12] = 'i'; 
  $turkceCevir[13] = 'i'; 
  $turkceCevir[14] = 'o'; 
  $turkceCevir[15] = 'o'; 
  $turkceCevir[16] = 'o'; 
  $turkceCevir[17] = 's'; 
  $turkceCevir[18] = 'e'; 
  $turkceCevir[19] = 'e'; 
 
  $str = preg_replace ( $turkce, $turkceCevir, $str ); 
  $str = preg_replace('/[^a-z0-9 *]/i', '', $str); 
  $str = str_replace(' ', '-', $str); 
  return $str; 
} 
 
// Kullanımı 
echo(seo_cevir("Deneme ÖÇŞİĞÜ öçşığü àãâé ÀÃÂ èê")); 
?>

Leave a Reply