Php İle Sayı Yuvarlama Fonksiyonları

Php İle Sayı Yuvarlama Fonksiyonlarından üç adet fonksiyon ile sizleri tanıştırıyorum.
ROUND : Hangi değere yakınsa ona yuvarlar. 0,5 ten küçükse alt değere büyükse üst değere yuvarlar.

round(3.147890,2);

şeklinde kullandığınız zaman virgülden sonra 2 basamak alır 3.14 gibi
CEİL : üste yuavrlar
Üste yuvarlama için ceil() fonksiyonunu kullanabilirsiniz bu her halukarda üste yuvarlayacaktır

ceil(3.14);

bunun sonucu 4 olacaktır
FLOOR: Aşğaı yuvarlar
Aşağı yuvarlama için floor() fonksiyonunu kullanabilirsiniz bu da her halukarda aşağıya doğru yuvarlayacaktır

floor(3.14); floor(3.99);

Kullanım kolaylığı hangisi işinize gelirse onu kullanmanız faydanıza olacaktır.

Leave a Reply