Php İle Resim Üzerine Yazı Yazmak ve Güvenlik Kodu Oluşturmak

Php İle Resim Üzerine Yazı Yazmak ve Güvenlik Kodu Oluşturmak artık çok kolay diyebiliriz. Bunun için yazılmış bir kodu sizlerle paylaşıyorum. Kodlarımızda öncelikle resim oluşturuluyor ve sonrasında resmin üzerine karakterler yazdırılıyor bu şekilde bir güvenlik kodu oluşturmuş oluyoruz. Sitelerinizde artık spam yorumları bu fonksiyonla temizleme imkanı bulabilirsiniz.

<?php
//olusturulmus resmi tarayiciya gonderir
create_image();
exit();
 
function create_image()
{
  //md5 ile rastgele sayi uretelim
  $md5 = md5(rand(0,999)); 
  //32 karakter yerine sadece 5 karakterini aliyoruz
  $pass = substr($md5, 10, 5);
 
  //resmin boyutlarini ayarliyoruz
  $width = 100;
  $height = 20; 
 
  //resim kaynagini olusturuyoruz
  $image = ImageCreate($width, $height); 
 
  //Beyaz siyah ve gri renklerini olusturuyoruz
  $white = ImageColorAllocate($image, 255, 255, 255);
  $black = ImageColorAllocate($image, 0, 0, 0);
  $grey = ImageColorAllocate($image, 204, 204, 204);
 
  //Zemini siyah yapiyoruz 
  ImageFill($image, 0, 0, $black);
 
  //Rastgele sayiyi resmin uzerine yaziyoruz
  ImageString($image, 3, 30, 3, $pass, $white);
 
  //resme birkac cizgi koyuyoruz
  ImageRectangle($image,0,0,$width-1,$height-1,$grey); 
  imageline($image, 0, $height/2, $width, $height/2, $grey);
  imageline($image, $width/2, 0, $width/2, $height, $grey); 
 
  //sunucuya resmin turunu belirtiyoruz
  header("Content-Type: image/jpeg"); 
 
  //Yeni jpeg formatindaki resmin ciktisini aliyoruz
  ImageJpeg($image);
 
  //Kaynagi temizliyoruz
  ImageDestroy($image);
}
?>

Leave a Reply