PHP ile Resim Boyutunu Ayarlama

Merhaba arkadaşlar bu dersimizde PHP ile çektiğimiz resimlerin boyutlarını ayarlamayı öğreneceğiz.


[ad#orta]

$dosya="resim.jpg"; // Dosya yolu ve adı
$resim=  "$dosya";                
$boyut= getimagesize("$resim");//getimagesize fonksiyonu ile resimin boyut özelliklerini alıyoruz
$yuk= $size[1];
$gen= $size[0];
 
if($genislik>= 500 && $yukseklik>= 400) {
echo "<br><p align='center'><img border='0' src='$resim' width='500' height='400'><br>";
} else 
{
echo "<br><p align='center'><img border='0' src='$resim'><br>";
}

Gördüğümüz gibi yukarıdaki gibi kısa bir kullanımla boyut eğer istediğimiz gibi değilse değiştirerek çıktısını farklı şekilde gösterebiliyoruz.

Leave a Reply