PHP ile PDF Belge, Döküman, Dosya Oluşturmak – PHP PDF Çıktı Sorunu

Bu dersimizde PHP ile bir PDF dökümanını nasıl oluştururuz onun üzerinde duracağız. Nasıl yaptığımızı kodların her satırında açıklamaya çalıştım.


[ad#orta]

<?php
//php_pdf library imizde var mı diye kontrol ettiriyoruz.
function kaynak_ara($aranan) {
if (get_extension_funcs ("$aranan") == true) {
return true;
}
else {
return false;
}
}
 
 
if(kaynak_ara(pdf) == false) {
die ("Malesef Sunucunuzda pdf desteği yok..!");
}
//Fonsiyona PDF desteğini sorduk var mı ?
//Farklı kütüphaneler içinde de olabilir..
//örnek:
//kaynak_ara(gd);
 
header( "Content-type: application/pdf" );
$f = fopen("deneme.pdf", "w");
//PDF Dosyasına yazma işlemi yapmak için aç w-write
$pdf = PDF_open($f);
PDF_set_info_author($pdf, "phpsorunu.com");
//Yazar ismi
PDF_set_info_title($pdf, "PDF document deneme");
//Döküman başlığı
PDF_set_info_creator($pdf, "See Author");
PDF_set_info_subject($pdf, "PDF Denemesi");
//Döküman Konusu
PDF_begin_page($pdf, 595, 842);
 
//Sayfa boyutları genişlik, yükseklik PDF_add_outline($pdf, "Item".$data[1]);
PDF_set_font($pdf, "Helvetica-Bold" , 20, winansi);
//Yazı stili
PDF_set_text_rendering($pdf, 0);
PDF_show_xy($pdf, "OMG İLK PDF denemesi",50,780);
if (!isset($name)) {
$name = "hasan hüseyin";
}
if (!isset($age)) {
$age = "işler";
}
//eklenecek değişkenler
//bir form sayfası ile de alınabilir
PDF_show_xy($pdf, "isminiz : $name" .$data[1], 100, 700); //Yazı ve konumu
PDF_show_xy($pdf, "Soy isminiz : $age" .$data[2], 100, 620);
//Daha fazla benzer satırlar ekleyerek çoğaltabilirsiniz
 
 
PDF_end_page($pdf);
//sayfa Sonu
PDF_close($pdf);
fclose($f);
//Dosyayı Kapat
 
 
//Dosyayı yeniden şekillendirme işlemi burada yapılıyor
//Aşağıdaki bölüm ise Sayfaya döküyor.Çıktı...
header("Content-length: " . filesize("deneme.pdf"));
$f = fopen("deneme.pdf", "r");
fpassthru($f);
fclose($f);
?>

PHP ile PDF’in hikayesi de böyle…

Leave a Reply