PHP ile Klasör İçindeki Dosyaları Silme Sorunu

PHP ile bir klasör içindeki dosyları silmek için kodlarımızı yazacağız.
Bu kodlarımız sayesinde hemde .htaccess veya index.html gibi dosyalarımızda varsa onlarıda silmeyecektir.
Kodları kullanırken $anadizin diye değişkene silmek istediğimiz kalsörün ismini vererek hemen kullanabilirsiniz.

[ad#orta]

 
<?php
$anadizin = "klasoradi";
if ($kaynak = opendir($anadizin)) {
while (false != ($file = readdir($kaynak))) 
  {
    if ($file != "." AND $file != ".." AND $file != "index.html" AND file !=".htaccess") 
    {
    unlink($anadizin."/".$file);
    }
  }
}
?>

Program döngü sayesinde içindeki dosyaları tarayarak istemediğimiz dosyaları silme işlemini gerçekleştirir.

Leave a Reply