PHP ile İstenmeyen Kelime ve Küfür Temizleme

PHP Sitelermizie, bloglarımıza vs. yorum sistemlerini kullandığımız tüm PHP Script’ lerimizde yazılan yazılar, yorumlar içerisinde istenmeyen kelimeler (küfür, hakaret vb.) içerikleri engellemek için bir fonksiyon oluşturalım.[ad#orta]
Kodumuzda bir fonksiyon içerisinde, gelebilecek olan istenmeyen kelimeleri bir dizi içerisine ve bu kelimelere karşılık olarak ekranda gözükecek kelimeleri de diğer dizinin içerisine aktardık. str_replace fonsiyonu ile de yazının istenmeyen kelimelerden temizlenmiş halini aldık. Ve bunu da $giden değişkenine aktararak fonksiyonumuzdan gönderderdik.
str_replace(arg1,arg2,arg3) fonksiyonunun kullanımı şu şekildedir.
arg1:
Hangi kelime veya karakter grubu aranıyorsa onu belirtir.
arg2:
Bulunan karakter veya kelime grubunun yerine hangi kelime veya karakter grubu yazılacaksa onu belirtir.
arg3:
Hangi cümle veya yazı vs. (değişken) içerisinde aranacağını belirtir.

Php Kodlarımız…

function icerikTemizle($gelen){
$istenmeyen= array('hakaret','edepsiz','kufur','kufur2','kufur3');
$degisen = array('---','xxx','***','***','biiip');
$giden = str_replace($istenmeyen,$degisen,$gelen);
return $giden;
}
icerikTemizle('afedersin buraya hakaret yazdım');

Ekran çıktısı: afedersin buraya — yazdım

Herkese Başarılar

Leave a Reply