Php İle Hisse Senetleri Bilgilerini Çekmek

Bazı sitelerde hisse senetleri hakkında bilgi vermek gerekiyor. Özellikle para piyasası sitelerinde bu kodlar çokça gerekiyor. Hisse senetleri bilgileri kayan yazı şeklinde geçmektedir. Bilgiler bigpara.com’dam çekilmektedir.

[ad#orta]

<meta http-equiv="refresh" content="600">
 
 
<style>
body { 
background-color: #efefef; 
font-family: Arial, Verdana, sans-serif; 
font-size: 10px; 
color: blue;
}
 
a { font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 0px ; color: #ffffff; text-decoration: none}
 
a:hover { font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 0px; color: #ffffff; background-color: #ffffff}
 
 
table {width:190px;font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 10px; color: #000000; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px }
 
td {font-size: 0px; color: #000000; background-color: #ffffff; }
 
.note { font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 0px; color: #000000; 
font-weight: bold;} 
</style>
 
<script language="JavaScript1.2">
function disableselect(e){
return false
}
 
function reEnable(){
return true
}
 
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
 
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>
<table width=190>
 
 
<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() 
scrollAmount=1 direction=up width="190" height=100>
 
 
<?php
$yazi=''; 
$dosya = fopen("http://www.bigpara.com/ticker/borsay.asp", "r") or die("Serverla ileti?im sa?lanamady!"); 
while(!feof($dosya)){ 
$satir = fgets($dosya);//I wouldn't write trim to preserve the layout of the source 
$satir = str_replace("<a", "<a target=\"_blank\"", $satir); 
$satir= str_replace(":", ": &nbsp; &nbsp; &nbsp;  ", $satir); 
$satir= str_replace(":", "<font color=#efefef>:</font>", $satir); 
$satir= str_replace("-", "<font color=red>-</font>", $satir); 
 
 
$satir= str_replace("width", "<br>", $satir); 
 
$yazi .= $satir."<br>"; 
} 
fclose($dosya); 
$begin = 0; 
$end = 0; 
while(($begin = strpos($yazi, "<img", $end))!== false) 
{ 
$end = strpos($yazi, ">", $begin) + 1; 
$t_start = substr($yazi, 0, $begin); 
$t_end = substr($yazi, $end, strlen($yazi) - $end); 
$yazi = $t_start.$t_end; 
} 
echo $yazi;
 
?> 
 
</MARQUEE> 
 
 
</table>

Leave a Reply