Php ile Form İçerisindeki Alanlarda Boşluk Kontrolü

Bazen formlarda boş alan bırakılmamasını isteriz yani zorunlu alanlar olmalıdır. Bunun için benim geliştirdiğim çok küçük bir kod parçasını kullanabilirsiniz. Form verilerni post ile aldığımı farz ederek kodlarımı yazıyorum. Trim fonksiyonu ile de sağ veya sol tarafta boşluklar varsa onu silip öyle kontrol ediyoruz.

<?php 
if(trim($_POST['alan'])=='' OR empty($_POST))
{
    echo"Boş bırakılamaz"; 
}
?>

Leave a Reply