PHP İle Eşleştirme İfadeleri, PHP Düzenli İfadeler, PHP Eşleştirme Karakterleri İşaretleri

PHP`de karakter ve sıralanış veya cümle içinde eşleştirmede kullanılan düzenli ifade komutları nelerdir? Bunlara bakalım ve kısacak örneklerle açıklamaya çalışalım.

^hakk

“hakk” ile başlayan bütün kelimeleri bulur. ^işareti, onu izleyen karakterin sadece alfanümerik değişkenin başında olması gerektiğine işaret eder. Bu deyimle, “Hakkı Öcal bugün buradaydı!” veya “Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklâl!” eşleşebilir; fakat “Anaların hakkı ödenmez!” eşleşmez; çünkü PHP açısından ^işaretinin anlamı, “Başlangıcında `hakk` karakterlerinin sıralanıyla aynı sıralanıştaki alfanümerik değeri bul!” demektir.

edilemez$

Bu deyim ise PHP`ye “edilemez” ile biten bütün kelimeleri bulur. Sözgelimi, “Kötümser insanın yükselişinden bahsedilemez” cümlesi bu deyimle bulunabilir; fakat sonunda nokta olduğu için “.. edilemez.” diye biten hiç bir cümle bu deyimle eşleşemez.


[ad#orta]

^hakkı$

PHP, başında ^ işareti, sonunda $ işareti bulunan kararter sıralanışını, aynen arar; yani bu deyim, birinci örnekteki üç cümleyi de bulamaz.

hakk

Bu deyim ise her üç cümleyi de buldurur; çünkü üçünde de bu dört karakter bu sıralanışla mevcuttur. PHP`nin Düzenli İfadeleri, bütün rakam ve harfleri eşleştirebilir. Fakat sorun, özel karakterlerde çıkar. Sözgelimi, sekme işareti, satır sonlarında yeni-satır/satırbaşı işareti, gibi özel karakterleri, ancak önlerine Escape işareti olan ters bölü (\) işaretini koyarak buluruz.

Leave a Reply