Php Combobox(SelectBox) İçine Tablo İsimleri Yazdırmak

Php Combobox(SelectBox) İçine Tablo İsimleri Yazdırmak istersek yani veritabanımızdaki tablo isimleri seçilen alanlara eklettireceğiz.

<?
$sorgu = @mysql_list_tables ("vt");
$satir = @mysql_num_rows ($sorgu);
?>
<select name="marka" size="1">
<?
for ($i = 0; $i < $satir; $i++ ) {
$tablo_adi[$i] = @mysql_tablename ($sorgu, $i);
?>
<option value="1"><? echo $tablo_adi[$i] ?>
</option>
 
<? } ?>
</select>

Leave a Reply