Php İle Zamanla Değişen Resim veya Reklam Uygulaması

Bazen sitelerimizde gece veya gündüz olduğunda farklı resimler göstermek isteriz. Hatta bazı saatler aralığında farklı reklamlar göstermez isteriz. İşte onları yapmak için küçük bir uygulama. Bu uygulama sizin işinizi görür.

Php Combobox(SelectBox) İçine Tablo İsimleri Yazdırmak

Php Combobox(SelectBox) İçine Tablo İsimleri Yazdırmak istersek yani veritabanımızdaki tablo isimleri seçilen alanlara eklettireceğiz. <? $sorgu = @mysql_list_tables ("vt"); $satir = @mysql_num_rows ($sorgu); ?> <select name="marka" size="1"> <? for ($i = 0; $i < $satir; $i++ ) { $tablo_adi[$i] = @mysql_tablename ($sorgu, $i); ?> <option value="1"><? echo $tablo_adi[$i] ?> </option>   <? } ?> </select><? ...

Php ve Phpmyadmin ile Çalışırken Türkçe Karakter Sorunu

Php ve Phpmyadmin ile çalışırken bazen Türkçe karakterlerde sıkıntı yaşıyoruz. Bu durumda yaşamış olduğum bir sorun ve bu soruna getirdiğim çözümü size anlatacağım. Php ile veritabanına bağlandğınız dosyayı açın ve altına yani bağlandıktan sonraki satıra şu kodları yerleştirin. Tabiki latin5 ise veritabanı ayarınız ona göre latin5 kullanın. Bunu phpmyadmin’den görebilirsiniz. Eğer utf-8 ise sizde utf-8 ...

Php ile Form İçerisindeki Alanlarda Boşluk Kontrolü

Bazen formlarda boş alan bırakılmamasını isteriz yani zorunlu alanlar olmalıdır. Bunun için benim geliştirdiğim çok küçük bir kod parçasını kullanabilirsiniz. Form verilerni post ile aldığımı farz ederek kodlarımı yazıyorum. Trim fonksiyonu ile de sağ veya sol tarafta boşluklar varsa onu silip öyle kontrol ediyoruz. <?php if(trim($_POST['alan'])=='' OR empty($_POST)) { echo"Boş bırakılamaz"; } ?><?php if(trim($_POST['alan'])=='' OR ...

Php İle SEO’ya Uygun Link Hazırlama Fonkisyonu

Php İle SEO’ya Uygun Link Hazırlama Fonkisyonu Artık php olsun veya ne olursa olsun yani programlama iş olunca türkçe karakterler hayır diyoruz ve bunları kabul edilen formatlara çevirmek için eledn geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte SEO için link yapma fonksiyonu.

Php İle Sayı Yuvarlama Fonksiyonları

Php İle Sayı Yuvarlama Fonksiyonlarından üç adet fonksiyon ile sizleri tanıştırıyorum. ROUND : Hangi değere yakınsa ona yuvarlar. 0,5 ten küçükse alt değere büyükse üst değere yuvarlar. round(3.147890,2);round(3.147890,2); şeklinde kullandığınız zaman virgülden sonra 2 basamak alır 3.14 gibi CEİL : üste yuavrlar Üste yuvarlama için ceil() fonksiyonunu kullanabilirsiniz bu her halukarda üste yuvarlayacaktır