explode

PHP fonksiyonlarından en çok kullandığımız bir fonksiyon olan explode fonksiyonunu tanıtacağız.

explode : Bir stringi belirlediğimiz ayraç işaretine göre parçalara ayırır ve bunları bir dizi değişkeninde tutar.

Kullanımı:

[ad#orta]

array explode  (  string $ayraç  ,  string $dizge  [,  int $sınır  ] )


$ayrac : Cümledeki veya metindeki ayırmak istenilen karakteri belirtir. Bu bir nokta (.), slaç (/) vb. karakterler olabilir.
ayraç boş (“”) bir dizge ise explode() FALSE döndürür. Eğer ayraç dizgesi dizge içinde bulunmayan bir karakter içeriyorsa ve negatif bir sınır belirtilmişse boş bir dizi döner. Diğer sınır değerleri için dizge dizgesini içeren bir dizi döner.
$dizge : Ayırılacak metni belirtir.
$sınır : Bu integer değer alır ve bunun yazılması zorunlu değildir. Yazıldığında kaç taneye kadar ayırma işlemi yapacağını belirtir.

sınır pozitifse dizi en çok sınır sayıda eleman içerir ve dizgenin kalanı son elemana yerleştirilir.
sınır negatifse, son sınır eleman hariç tüm elemanlar döndürülür.
sınır sıfırsa, 1 olarak ele alınır.

5.1.0-> Negatif sınır desteği eklendi.
4.0.1-> Sınır değiştirgesi eklendi.

Not : Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Örnekler:

<?php
// 1. örnek
$cumle  = "kelime1 kelime2 kelime3";
$kelimeler= explode(" ", $cumle);
echo $kelimeler[0]; // kelime1 
echo $kelimeler[1]; // kelime2 
 
// 2. örnek
$data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh";
list($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode(":", $data);
echo $user; // foo
echo $pass; // *
 
?>

Sınırlı Örnekler:

<?php
$sayilar = 'bir-iki-uc-dort';
 
// pozitif sınır
print_r(explode('-', $sayilar, 2));
 
// negatif sınır (PHP 5.1 ve sonrası)
print_r(explode('-', $sayilar, -1));
?>

Örneğimizin çıktıları :
Array
(
[0] => bir
[1] => iki-uc-dort
)
Array
(
[0] => bir
[1] => iki
[2] => uc
)

Leave a Reply